BlackBerry Torch 9810 - Zmiana warunków usuwania przez smartfon danych newralgicznych z tymczasowej pamięci smartfonu

background image

Zmiana warunków usuwania przez smartfon danych newralgicznych z

tymczasowej pamięci smartfonu

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Czyszczenie pamięci.
• Aby uniemożliwić smartfonowi BlackBerry usuwanie danych newralgicznych po włożeniu go do etui, zaznacz pole

wyboru Wyczyść po umieszczeniu w etui.

• Aby uniemożliwić smartfonowi usuwanie danych newralgicznych, kiedy urządzenie nie jest używane przez

określony czas, usuń zaznaczenie pola wyboru Wyczyść w czasie bezczynności.

• Aby zmienić długość okresu bezczynności smartfonu, po którym usuwa on dane newralgiczne, zmień ustawienie

w polu Limit czasu bezczynności.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

344