BlackBerry Torch 9810 - Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN

background image

Ochrona karty SIM za pomocą kodu PIN

Aby uzyskać kod PIN karty SIM, skontaktuj się z dostawcą usług bezprzewodowych.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Karta SIM.

3.

Naciśnij klawisz

> Włącz zabezpieczenia.

4.

Wpisz kod PIN karty SIM. Przekroczenie liczby dozwolonych prób wprowadzenia kodu PIN karty SIM powoduje jej

zablokowanie.

5.

Naciśnij klawisz

na klawiaturze.