BlackBerry Torch 9810 - Zmiana kodu PIN karty SIM

background image

Zmiana kodu PIN karty SIM

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > Karta SIM.

• Aby zmienić kod PIN karty SIM, naciśnij klawisz

> Zmień kod PIN.

• Aby zmienić kod PIN karty SIM do ustalonego wybierania, naciśnij klawisz

> Zmień kod PIN2.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

343