BlackBerry Torch 9810 - Importowanie certyfikatu z karty inteligentnej

background image

Importowanie certyfikatu z karty inteligentnej

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Certyfikaty.

3.

Naciśnij klawisz

> Importuj certyfikaty karty inteligentnej.

4.

Wpisz hasło karty inteligentnej.

5.

Zaznacz pole wyboru obok certyfikatu.

6.

Kliknij przycisk OK.

7.

Wprowadź hasło magazynu kluczy.

8.

Kliknij przycisk OK.