BlackBerry Torch 9810 - Inteligentne wpisywanie haseł – informacje

background image

Inteligentne wpisywanie haseł – informacje

Jeśli jest stosowane zaawansowane uwierzytelnianie, a hasło smartfonu BlackBerry lub karty inteligentnej jest numeryczne,

w niektórych polach hasła można używać funkcji inteligentnego wpisywania haseł. Gdy funkcja jest włączona, smartfon

zapamiętuje format wpisywanego hasła. Przy ponownym wpisywaniu hasła następuje aktywacja inteligentnego filtru haseł.

Jeśli hasło ma charakter numeryczny, obok pola hasła pojawia się ikona z liczbą 123. Można wtedy wpisywać cyfry hasła

bez konieczności naciskania klawisza

. Jeśli hasło jest w postaci alfanumerycznej, obok pola hasła widać ikonę z

podpisem ABC.
Aby używać funkcji inteligentnego wpisywania haseł, zaawansowane uwierzytelnianie musi być włączone, a w smartfonie

musi być zainstalowany odpowiedni sterownik kart inteligentnych oraz czytnik kart inteligentnych.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

358