BlackBerry Torch 9810 - Przechowywanie hasła do karty inteligentnej w smartfonie

background image

Przechowywanie hasła do karty inteligentnej w smartfonie

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Karta inteligentna.

3.

Zaznacz pole wyboru Buforowanie numerów PIN.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Smartfon BlackBerry przechowuje to hasło przez tyle samo czasu, co hasło magazynu kluczy.