BlackBerry Torch 9810 - Uwierzytelnianie karty inteligentnej za pomocą certyfikatu

background image

Uwierzytelnianie karty inteligentnej za pomocą certyfikatu

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, należy używać karty inteligentnej i hasła do odblokowania smartfonu
BlackBerry.
Jeśli karta inteligentna ma być uwierzytelniana za pomocą certyfikatu, będzie on używany przy każdej próbie odblokowania
smartfonu za pomocą karty.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

359

background image

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Hasło.

3.

W razie potrzeby zmień wartość pola Uwierzytelnianie użytkownika na Karta inteligentna.

4.

Zmień wartość w polu Certyfikat uwierzytelnienia.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby zrezygnować z uwierzytelniania karty inteligentnej za pomocą certyfikatu, w polu Certyfikat uwierzytelnienia zmień
opcję na Brak.