BlackBerry Torch 9810 - Włączanie uwierzytelniania dwuelementowego

background image

Włączanie uwierzytelniania dwuelementowego

Zanim zaczniesz: Aby wykonać to zadanie, należy ustawić hasło dla smartfonu BlackBerry i dysponować hasłem karty
inteligentnej otrzymanym wraz z tą kartą.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Hasło.
• Aby skorzystać z karty inteligentnej oraz hasła smartfonu w celu odblokowania smartfonu, ustaw pole Typ

uwierzytelniania na opcję Karta inteligentna.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

357

background image

• Aby skorzystać z podłączonego czytnika kart inteligentnych (nawet jeśli karta inteligentna nie jest włożona) i hasła

smartfonu do odblokowania smartfonu, ustaw wartość pola Typ uwierzytelniania na Bliskość. Zaznacz pole

wyboru Monituj o hasło urządzenia.

3.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.