BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie inteligentnego wpisywania haseł

background image

Wyłączanie inteligentnego wpisywania haseł

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, należy używać karty inteligentnej i hasła do odblokowania smartfonu
BlackBerry.
Można wyłączyć inteligentne wpisywanie hasła, aby zmniejszyć ryzyko, że ktoś odgadnie hasło smartfonu lub hasło karty
inteligentnej na podstawie filtru hasła inteligentnego używanego w polach haseł.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Hasło.

3.

W razie potrzeby zmień wartość pola Uwierzytelnianie użytkownika na Karta inteligentna.

4.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Wpis hasła inteligentnego.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby ponownie włączyć wpisywanie hasła inteligentnego, zaznacz pole wyboru Wpis hasła inteligentnego.