BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie powiadamiania o połączeniach z kartami inteligentnymi

background image

Wyłączanie powiadamiania o połączeniach z kartami inteligentnymi

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Karta inteligentna.

3.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Wskaźnik diodowy sesji.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby włączyć powiadamianie o połączeniach z kartami inteligentnymi, zaznacz pole wyboru Wskaźnik diodowy sesji.