BlackBerry Torch 9810 - Wymagania dotyczące korzystania z certyfikatów uwierzytelniania

background image

Wymagania dotyczące korzystania z certyfikatów uwierzytelniania

• W smartfonie BlackBerry musi być zainstalowany odpowiedni sterownik kart inteligentnych oraz sterownik czytnika kart

inteligentnych.

• Z karty inteligentnej musi być zaimportowany certyfikat, którego można użyć do podpisywania i weryfikacji plików.
• Musisz włączyć zaawansowane uwierzytelnianie.
• Musisz ustawić hasło smartfonu.
• Musisz znać hasło dostępu do karty inteligentnej, które było dołączone do karty przy zakupie.