BlackBerry Torch 9810 - Włączenie kontroli rodzicielskiej

background image

Włączenie kontroli rodzicielskiej

Kiedy zostanie ustawiony kod PIN funkcji Kontrola Rodzicielska, jedynym sposobem na jego zresetowanie w przypadku
zapomnienia jest usunięcie wszystkich danych smartfonu.
Aby włączyć kontrolę rodzicielską:

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Kontrola rodzicielska.

3.

Zaznacz pole wyboru Włącz, aby włączyć Kontrolę rodzicielską.

4.

Wybierz jedną lub więcej z poniższych opcji, aby włączyć lub wyłączyć daną funkcję:
• Aby pozwolić na połączenia telefoniczne, zaznacz pole wyboru Telefon. Aby ograniczyć połączenia przychodzące

do zapisanych kontaktów, zaznacz pole wyboru Ogranicz połączenia przychodzące do kontaktów.

• Aby pozwolić na wiadomości tekstowe, zaznacz pole wyboru Wiadomości tekstowe.
• Aby pozwolić na wymianę plików za pośrednictwem połączenia Bluetooth, zaznacz pole wyboru Bluetooth.
• Aby pozwolić na korzystanie z usług lokalizacyjnych, takich jak GPS, zaznacz pole wyboru Usługi lokalizacyjne.
• Aby pozwolić na dostęp do Internet, zaznacz pole wyboru Przeglądarka.
• Aby pozwolić na przesyłanie filmów do witryny YouTube, zaznacz pole wyboru YouTube Uploader. To

ograniczenie nie blokuje dostępu do witryny YouTube.

• Aby pozwolić na instalację aplikacji innych producentów, zaznacz pole wyboru Instalacja aplikacji.
• Aby pozwolić na dodawanie nowych kont poczty elektronicznej, zaznacz pole wyboru Konfiguracja konta poczty

elektronicznej.

• Aby pozwolić na dostęp do serwisu Facebook, zaznacz pole wyboru Facebook. Opcja Facebook i opcja Twitter

działają łącznie. Należy udzielić lub odmówić dostępu obu aplikacjom. Jeżeli zaznaczysz lub usuniesz

zaznaczenie pola wyboru jednej z opcji, ustawienie to zostanie automatycznie zastosowane do drugiej opcji.

• Aby pozwolić na dostęp do serwisu Twitter, zaznacz pole wyboru Twitter.
• Aby pozwolić na robienie zdjęć, zaznacz pole wyboru Aparat.
• Aby pozwolić na dostęp do programu BlackBerry Messenger, zaznacz pole wyboru BlackBerry Messenger.

5.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

6.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

7.

Podaj czterocyfrowy kod PIN. Kliknij przycisk OK.

8.

Potwierdź kod PIN. Kliknij przycisk OK.