BlackBerry Torch 9810 - Wyłączanie kontroli rodzicielskiej

background image

Wyłączanie kontroli rodzicielskiej

Aby wyłączyć kontrolę rodzicielską

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Kontrola rodzicielska.

3.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

5.

Podaj czterocyfrowy kod PIN. Kliknij przycisk OK.

Informacje pokrewne

Zapomniałem kod PIN funkcji Kontrola rodzicielska,

367