BlackBerry Torch 9810 - Konfigurowanie bezpośredniego połączenia internetowego dla aplikacji innego producenta

background image

Konfigurowanie bezpośredniego połączenia internetowego dla aplikacji

innego producenta

Aby uzyskać nazwę użytkownika i hasło potrzebne do korzystania z punktu dostępowego, skontaktuj się z dostawcą usług
bezprzewodowych.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zaawansowane ustawienia systemu > TCP IP.

3.

Wpisz dane punktu dostępowego.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.