BlackBerry Torch 9810 - Uprawnienia aplikacji innych producentów do interakcji

background image

Uprawnienia aplikacji innych producentów do interakcji

Uprawnienie

Opis

Komunikacja międzyprocesowa

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą się komunikować z
innymi aplikacjami w smartfonie BlackBerry i dzielić z nimi dane.

Ustawienia urządzenia

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą włączać i wyłączać
smartfon lub zmieniać jego opcje, takie jak opcje wyświetlania.

Multimedia

Określ, czy aplikacje innych producentów mają dostęp do plików
multimedialnych w smartfonie.

Zarządzanie aplikacjami

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą dodawać i usuwać
moduły aplikacji lub mieć dostęp do informacji dotyczących modułów,
takich jak nazwa aplikacji lub jej wersja.

Dane kompozycji

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą być używane przez
smartfon jako źródło niestandardowych kompozycji.

Wprowadzanie naciśnięć klawiszy

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą wykonywać symulacje
działań, takich jak naciśnięcie klawisza smartfonu.

Filtry przeglądarki

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą rejestrować filtry w
przeglądarce smartfonu, aby dodawać, zmieniać lub usuwać dane ze
stron WWW, zanim pojawią się one w przeglądarce.

Nagrywanie

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą wykonywać zrzuty
ekranu smartfonu oraz używać innych aplikacji zainstalowanych w
smartfonie do robienia zdjęć i nagrywania filmów.

Resetowanie licznika zabezpieczeń

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą resetować ilość czasu,
przez który smartfon pozostaje odblokowany, gdy jest bezczynny.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

364

background image

Uprawnienie

Opis

Wyświetlaj informacje gdy urządzenie
zablokowane

Określ, czy aplikacje innych producentów mogą wyświetlać informacje,
gdy smartfon jest zablokowany.

Informacje pokrewne

Ustawianie uprawnień dla aplikacji innych producentów,

362