BlackBerry Torch 9810 - Uprawnienia i stan zaufania aplikacji innych producentów — informacje

background image

Uprawnienia i stan zaufania aplikacji innych producentów — informacje

W smartfonie BlackBerry użytkownik lub administrator może skonfigurować uprawnienia decydujące o zasadach

komunikowania się aplikacji innych producentów z pozostałymi aplikacjami zainstalowanymi w urządzeniu. Można na

przykład wskazać, czy zewnętrzne aplikacje będą miały dostęp do danych i Internetu, możliwość wykonywania połączeń

albo wyśledzenia twojego położenia. Niektóre aplikacje, aby działać, potrzebują odpowiednich uprawnień.
Jeśli w smartfonie zainstalowano aplikację innego producenta, urządzenie uniemożliwia jej wysyłanie i odbieranie danych

bez wiedzy użytkownika. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji innego producenta może pojawić się monit o zaufaniu

aplikacji lub ustawieniu jej uprawnień. Jeśli ufasz aplikacji, smartfon ustawi wartość Zezwól dla większości jej uprawnień.

Możesz zmienić uprawnienia każdej aplikacji z osobna lub wszystkich aplikacji naraz w opcjach smartfonu.