BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie uprawnień dla aplikacji innych producentów

background image

Ustawianie uprawnień dla aplikacji innych producentów

Uwaga: Zmiana uprawnień dla aplikacji innych producentów może mieć bardzo poważny wpływ na działanie aplikacji w
smartfonie BlackBerry. Więcej informacji o tym, jak zmiana tych uprawnień może wpłynąć na działanie aplikacji w
smartfonie, można uzyskać u dostawcy usług bezprzewodowych lub administratora.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Urządzenie > Zarządzanie aplikacjami.

• Aby ustawić uprawnienia dla określonej aplikacji innych producentów, zaznacz aplikację. Naciśnij klawisz

> Edytuj uprawnienia.

• Aby ustawić uprawnienia dla wszystkich aplikacji innych producentów, naciśnij klawisz

> Edytuj domyślne

uprawnienia.

3.

W sekcji Połączenia, Interakcje lub Dane użytkownika, naciśnij klawisz

> Rozwiń.

4.

Zmień ustawienia w polach uprawnień.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Informacje pokrewne

Uprawnienia aplikacji innych producentów do interakcji,

364

Uprawnienia do danych dla aplikacji innych producentów,

365