BlackBerry Torch 9810 - Włączanie trybu bezpiecznego

background image

Włączanie trybu bezpiecznego

Zanim zaczniesz: Podczas uruchamiania smartfonu BlackBerry można włączyć tryb bezpieczny, aby uniemożliwić
automatyczne uruchamianie się aplikacji innych producentów. Ten tryb bezpieczny umożliwia rozwiązywanie problemów i
usuwanie wszelkich niepożądanych aplikacji.

1.

Wyjmij i włóż akumulator.

2.

Gdy zgaśnie czerwona dioda LED, naciśnij i przytrzymaj klawisz

podczas ładowania urządzenia.

3.

Kiedy zostanie wyświetlone okno dialogowe, kliknij przycisk OK.

Gdy włączony jest tryb bezpieczny, w górnej części ekranu głównego pojawia się wskaźnik trybu bezpiecznego.
Aby wyłączyć tryb bezpieczny, powtórz krok 1.