BlackBerry Torch 9810 - Automatyczne dodawanie kontaktów po dodaniu certyfikatów lub kluczy PGP do magazynu kluczy

background image

Automatyczne dodawanie kontaktów po dodaniu certyfikatów lub kluczy

PGP do magazynu kluczy

Można ustawić smartfon BlackBerry w taki sposób, aby dodawał kontakt do listy kontaktów, korzystając z informacji
zawartych w certyfikacie lub kluczu PGP znajdującym się w magazynie kluczy. Przykładowo, jeżeli do swojego magazynu
kluczy dodasz certyfikat publiczny współpracownika, smartfon automatycznie utworzy wpis zawierający nazwisko tej osoby,
firmę, numer telefonu oraz adres.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

355

background image

3.

Zaznacz pole wyboru Dodaj adres e-mail certyfikatu do kontaktów.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.