BlackBerry Torch 9810 - Magazyn kluczy — informacje

background image

Magazyn kluczy — informacje

W magazynie kluczy w smartfonie BlackBerry mogą się znajdować następujące elementy:
• Osobiste certyfikaty lub klucze PGP (pary składające się z kluczy publicznych i prywatnych)
• Certyfikaty pobierane za pomocą profilu urzędu certyfikacji lub programu BlackBerry Desktop Software
• Certyfikaty główne zawarte w BlackBerry Desktop Software
• Certyfikaty pobrane z serwera obsługującego LDAP lub z serwera obsługującego DSML
• Klucze publiczne PGP, które są pobierane z serwera obsługującego LDAP
• Certyfikaty lub klucze publiczne PGP, które są importowane ze smartfonu lub karty multimedialnej
• Certyfikaty lub klucze publiczne PGP, które są dodawane z wiadomości
Aby uzyskać dostęp do elementów w magazynie kluczy, należy podać hasło magazynu kluczy. Jeżeli liczba dozwolonych

prób podania hasła zostanie przekroczona, wszystkie dane smartfonu zostaną usunięte.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

354

background image

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza

przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii

zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.