BlackBerry Torch 9810 - Synchronizacja hasła magazynu kluczy z hasłem smartfonu

background image

Synchronizacja hasła magazynu kluczy z hasłem smartfonu

Jeśli zsynchronizujesz hasło magazynu kluczy z hasłem smartfonu BlackBerry, to przy zmianie hasła smartfonu zmieni się
również hasło magazynu kluczy, by automatycznie się do niego dostosować.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.

3.

Zmień ustawienie pola Użyj hasła urządzenia jako hasła magazynu kluczy na Tak.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.