BlackBerry Torch 9810 - Zmiana częstości odświeżania list certyfikatów odwołanych

background image

Zmiana częstości odświeżania list certyfikatów odwołanych

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.

3.

W sekcji Stan certyfikatu zmień ustawienia pola Wygasa po.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Smartfon BlackBerry automatycznie pobiera nowy stan odwołania, jeśli korzysta z elementu magazynu kluczy, którego stan
przekroczył ustawiony limit czasowy.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

356