BlackBerry Torch 9810 - Zmiana hasła magazynu kluczy

background image

Zmiana hasła magazynu kluczy

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.

3.

Naciśnij klawisz

> Zmiana hasła magazynu kluczy.