BlackBerry Torch 9810 - Zmiana po usunięciu hasła magazynu kluczy przez smartfon

background image

Zmiana po usunięciu hasła magazynu kluczy przez smartfon

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.

3.

Zmień ustawienie w polu Przekroczono limit czasu oczekiwania na hasło magazynu kluczy.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby uzyskać dostęp do kluczy prywatnych po usunięciu hasła magazynu kluczy przez smartfon BlackBerry, należy wpisać
hasło magazynu kluczy.