BlackBerry Torch 9810 - Zmiana usługi, za pomocą której smartfon pobiera certyfikaty

background image

Zmiana usługi, za pomocą której smartfon pobiera certyfikaty

W zależności od przedsiębiorstwa może nie być możliwa zmiana usługi, z której smartfon BlackBerry korzysta, aby pobrać
certyfikaty. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Magazyny kluczy.

3.

Zmień ustawienie w polu Usługa certyfikatów.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.