BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie, zmiana i usuwanie hasła zapisanego w programie Ochrona haseł

background image

Dodawanie, zmiana i usuwanie hasła zapisanego w programie Ochrona

haseł

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Ochrona haseł.

• Aby dodać hasło, naciśnij klawisz

> Nowe. Wpisz informacje dotyczące hasła. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

• Aby zmienić hasło, zaznacz je. Naciśnij klawisz

> Otwórz. Zmień informacje dotyczące hasła. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

• Aby usunąć hasło, zaznacz je. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

339