BlackBerry Torch 9810 - Generowanie hasła losowego

background image

Generowanie hasła losowego

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Ochrona haseł.

2.

Jeśli to konieczne, zmień kryteria generowania haseł losowych, korzystając z dowolnej z poniższych metod:

• Naciśnij klawisz

> Opcje.Zmień wartość w polu Długość.

• Naciśnij klawisz

> Opcje.Zaznacz lub usuń zaznaczenie pól wyboru Dołącz wartość alfa, Dołącz liczby lub

Dołącz symbole.

3.

Naciśnij klawisz

> Nowy.

4.

Naciśnij klawisz

> Hasło losowe.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.