BlackBerry Torch 9810 - Kopiowanie hasła

background image

Kopiowanie hasła

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Ochrona haseł.

2.

Zaznacz hasło.

3.

Naciśnij klawisz

> Kopiuj nazwę użytkownika lub Kopiuj hasło.

Aby wyczyścić schowek, naciśnij klawisz

> Wyczyść schowek.

Uwaga: Hasła znajdujące się w schowku nie są szyfrowane.