BlackBerry Torch 9810 - Ochrona haseł — informacje

background image

Ochrona haseł — informacje

Funkcja ochrony haseł umożliwia przechowywanie wszystkich haseł w jednym miejscu. Dostęp do składowanych haseł jest

chroniony osobnym hasłem. Gdy użytkownik wpisze to hasło, hasła zostają odszyfrowane.
Funkcja ochrony haseł może również służyć do generowania haseł losowych zawierających cyfry, litery i symbole.