BlackBerry Torch 9810 - Ukrywanie i wyświetlanie haseł w funkcji ochrony haseł

background image

Ukrywanie i wyświetlanie haseł w funkcji ochrony haseł

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Ochrona haseł.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

• Aby ukryć hasła w funkcji ochrony haseł, usuń zaznaczenie pola Pokaż hasło.
• Aby znów pokazywać hasła w funkcji ochrony haseł, zaznacz pole wyboru Pokaż hasło.

3.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

340

background image

Naciśnij klawisz

> Zapisz.