BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie liczby prób wprowadzenia hasła w oknie funkcji ochrony haseł

background image

Ustawianie liczby prób wprowadzenia hasła w oknie funkcji ochrony

haseł

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Ochrona haseł.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

Zmień liczbę w polu Próby wprowadzenia hasła.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.