BlackBerry Torch 9810 - Zapobieganie kopiowaniu haseł

background image

Zapobieganie kopiowaniu haseł

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Ochrona haseł.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje.

3.

W sekcji Wpisy haseł usuń zaznaczenie z pola wyboru Zezwalaj na kopiowanie do schowka.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.