BlackBerry Torch 9810 - Zmiana hasła funkcji ochrony haseł

background image

Zmiana hasła funkcji ochrony haseł

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Ochrona haseł.

2.

Naciśnij klawisz

> Zmień hasło.