BlackBerry Torch 9810 - Informacje o haśle do smartfonu

background image

Informacje o haśle do smartfonu

Jest kilka typów ochrony hasłem, którymi można zabezpieczyć smartfon BlackBerry.

Hasło smartfonu

Możesz utworzyć hasło smartfonu, by zabezpieczyć go przed nieupoważnionym użyciem. Możesz także ustawić blokowanie
smartfonu po wybranym okresie bezczynności Aby odblokować smartfon, musisz wpisać hasło. Jeżeli zapomnisz hasła, nie
będzie można go odzyskać. Ze względów bezpieczeństwa, jeśli przekroczysz liczbę prób wpisywania hasła, smartfon usuwa
wszystkie dane i prosi o podanie nowego hasła.

BlackBerry ID

Po utworzeniu BlackBerry ID możesz korzystać z jednego adresu e-mail i hasła, aby zalogować się do dowolnego produktu
BlackBerry, który obsługuje BlackBerry ID. Jeśli przekroczysz liczbę dozwolonych logowań przy pomocy BlackBerry ID,
przed ponownym logowaniem poczekaj, aż skończy się okres blokady. Aby zresetować hasło BlackBerry ID, odwiedź stronę

www.blackberry.com/blackberryid

.

Ochrona haseł

Możesz użyć Menedżera haseł (

), aby przechowywać informacje dotyczące haseł, takie jak hasło do internetowego

konta bankowego. Menedżer haseł został stworzony, by szyfrować informacje o hasłach i odszyfrowywać je po wpisaniu
hasła Menedżera haseł. Pamiętaj, że przed uzyskaniem dostępu do Menedżera haseł może być wymagane hasło
smartfonu. Jeśli przekroczysz liczbę dozwolonych prób otwarcia Menedżera haseł, nie będzie go można użyć do momentu
przywrócenia danych smartfonu. Po przywróceniu danych smartfonu, podczas próby otwarcia Menedżera haseł, zostanie

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

334

background image

wyświetlony monit o utworzenie hasła. Po tym zostanie wyświetlony monit o podanie starego hasła, by uzyskać dostęp do
starych informacji o hasłach.

Przywracanie danych

Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza
przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii
zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.
Informacje pokrewne