BlackBerry Torch 9810 - Ustawianie lub zmiana hasła smartfonu

background image

Ustawianie lub zmiana hasła smartfonu,

335

Zapomniałem hasła do smartfonu,

45

Gdy wpisuję hasło, otrzymuję monit o wybranie numeru alarmowego,

366

Ustawianie lub zmiana hasła smartfonu

Jeżeli zapomnisz hasła do swojego smartfonu BlackBerry, nie będzie można go odzyskać. Nie znając bieżącego hasła,
można je zresetować, usuwając wszystkie dane smartfonu.
Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza
przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii
zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Hasło.
• Aby ustawić hasło, kliknij Ustaw hasło.
• Aby zmienić hasło, kliknij Zmień hasło.

3.

Wpisz hasło.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby wyłączyć hasło smartfonu, usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz.

Informacje pokrewne

Wymaganie podania hasła smartfonu przed dodaniem aplikacji,

265

Blokowanie i odblokowywanie smartfonu,

32

Tworzenie kopii zapasowych danych smartfonu i ich przywracanie — informacje,

192

Informacje o haśle do smartfonu,

334

Zapomniałem hasła do smartfonu,

45

Usuwanie danych smartfonu, aplikacji innych producentów lub plików na karcie multimedialnej,

337

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

335