BlackBerry Torch 9810 - Ręczne sprawdzanie programu zabezpieczającego

background image

Ręczne sprawdzanie programu zabezpieczającego

Program do automatycznej diagnostyki zabezpieczeń sprawdza, czy oprogramowanie zabezpieczające zostało poprawnie
zainstalowane w smartfonie BlackBerry. Test powinien zostać uruchomiony automatyczne po ponownym uruchomieniu
smartfonu. Istnieje także możliwość ręcznego sprawdzenia programu zabezpieczającego.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Informacje o statusie zabezpieczeń.

3.

Naciśnij klawisz

> Sprawdź program zabezpieczający.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

361