BlackBerry Torch 9810 - Dodawanie lub usuwanie serwera certyfikatów

background image

Dodawanie lub usuwanie serwera certyfikatów

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Zaawansowane ustawienia zabezpieczeń > Serwery certyfikatów.

• Aby dodać nowy serwer certyfikatów, naciśnij klawisz

> Nowy serwer. Dodaj informacje o połączeniu dla

serwera certyfikatów. Naciśnij klawisz

> Zapisz.

• Aby usunąć serwer certyfikatów, zaznacz serwer certyfikatów. Naciśnij klawisz

> Usuń.