BlackBerry Torch 9810 - Opcje połączeń serwerów usług LDAP

background image

Opcje połączeń serwerów usług LDAP

Opcja

Opis

Przyjazna nazwa

Wpisz nazwę wyświetlaną dla serwera.

Nazwa serwera

Wpisz adres sieciowy serwera.

Żądanie podstawowe

Wpisz informacje dotyczące żądania podstawowego dla serwera certyfikatów
używając składni certyfikatu X.509 (np. o=test.rim.net).

Port

Wpisz numer portu sieci firmowej. Domyślny numer portu to 389.

Typ uwierzytelniania

Określ, czy wymagane jest logowanie się do serwera.

Typ połączenia

Określ, czy smartfon BlackBerry korzysta z bezpiecznego połączenia SSL lub TLS,
aby połączyć się z serwerem.