BlackBerry Torch 9810 - Generowanie klucza szyfrowania

background image

Generowanie klucza szyfrowania

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

Jeśli nie możesz wysyłać ani odbierać służbowych wiadomości e-mail, ponowne generowanie klucza szyfrowanego może
pomóc rozwiązać problem.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Informacje o statusie zabezpieczeń.

3.

Zaznacz usługę.

4.

Naciśnij klawisz

.

5.

Kliknij polecenie Ponownie wygeneruj klucz szyfrowania.