BlackBerry Torch 9810 - Korzystanie z certyfikatu w celu szyfrowania kluczy ochrony zawartości smartfonu

background image

Korzystanie z certyfikatu w celu szyfrowania kluczy ochrony zawartości

smartfonu

Zanim zaczniesz: Aby wykonać tę czynność, Twoje firmowe konto poczty elektronicznej musi korzystać z programu
BlackBerry

®

Enterprise Server obsługującego tę funkcję. Więcej informacji na ten temat można uzyskać u administratora.

W przypadku włączonego szyfrowania danych w pamięci smartfonu BlackBerry, gdy czytnik kart inteligentnych obsługuje
tę funkcję, istnieje możliwość użycia certyfikatu z karty inteligentnej w celu szyfrowania kluczy szyfrowania znajdujących się
w smartfonie.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Szyfrowanie.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

342

background image

3.

Zaznacz pole wyboru Ochrona dwuelementowa.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.