BlackBerry Torch 9810 - Szyfrowanie danych i plików w smartfonie — informacje

background image

Szyfrowanie danych i plików w smartfonie — informacje

Jeśli szyfrowanie danych w smartfonie BlackBerry jest włączone, dane są szyfrowane za pomocą przechowywanego w nim

klucza prywatnego. Dotyczy to również danych napływających w czasie, gdy smartfon jest zablokowany. Jeśli smartfon jest

zablokowany hasłem, na górze ekranu pojawi się symbol zamkniętej kłódki, gdy smartfon zakończy proces zabezpieczania

danych. Pliki na karcie multimedialnej można także zaszyfrować za pomocą hasła urządzenia, klucza szyfrowania

generowanego przez urządzenie lub obu tych elementów. Gdy użytkownik próbuje uzyskać dostęp do danych, następuje

ich odszyfrowanie.
Jeżeli pliki znajdujące się na karcie multimedialnej zostaną zaszyfrowane przy użyciu klucza szyfrowania wygenerowanego

przez smartfon, dostęp do tych plików można uzyskać tylko wtedy, gdy karta jest włożona do smartfonu. Jeżeli pliki zostaną

zaszyfrowane przy użyciu hasła smartfonu, dostęp do plików znajdujących się na karcie multimedialnej można będzie

uzyskać za pośrednictwem dowolnego smartfonu, do którego zostanie włożona karta, pod warunkiem znajomości hasła

użytego do ich ochrony.
W przypadku uwierzytelniania za pomocą jednego z certyfikatów karty inteligentnej możliwe może być także (w zależności

od typu karty inteligentnej) użycie tego certyfikatu w celu zapewnienia dwuelementowego szyfrowania. Aby uzyskać dostęp

do zaszyfrowanej zawartości, należy podać hasło smartfonu, a także podłączyć smartfon do czytnika kart inteligentnych.