BlackBerry Torch 9810 - Włączanie szyfrowania

background image

Włączanie szyfrowania

Zanim zaczniesz: Aby zaszyfrować dane w smartfonie BlackBerry, należy ustawić hasło dla niego.
W zależności od ilości pamięci dostępnej do przechowywania plików, szyfrowanie plików w smartfonie lub na karcie
multimedialnej może być niemożliwe.

Podręcznik użytkownika

Zabezpieczenia

341

background image

Szyfrowanie może obejmować nazwy kontaktów. Jeśli przy włączonej opcji szyfrowania i blokadzie smartfonu zostanie
odebrane połączenie, zaszyfrowane informacje o kontakcie nie będą widoczne na ekranie.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij Zabezpieczenia > Szyfrowanie.

3.

Aby zaszyfrować dane i pliki w smartfonie, w sekcji Pamięć urządzenia zaznacz pole wyboru Szyfruj.

4.

Aby zaszyfrować pliki przechowywane na karcie multimedialnej, zaznacz pole wyboru Szyfruj w sekcji Karta

multimedialna i wykonaj jedną z następujących czynności:
• Aby szyfrować pliki za pomocą klucza szyfrowania wygenerowanego przez urządzenie, w polu Tryb zmień wartość

na Klucz urządzenia.

• Aby szyfrować pliki za pomocą twojego hasła smartfonu, w polu Tryb zmień wartość na Hasło urządzenia.
• Aby szyfrować pliki za pomocą klucza szyfrowania i hasła urządzenia, w polu Tryb zmień wartość na Hasło i klucz

urządzenia.

5.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Aby zaprzestać szyfrowania danych i plików w smartfonie, w sekcji Pamięć urządzenia usuń zaznaczenie pola Szyfruj. Aby
zaprzestać szyfrowania plików na karcie multimedialnej, w sekcji Karta multimedialna usuń zaznaczenie pola Szyfruj.
Informacje pokrewne

Szyfrowanie plików — informacje,

325