BlackBerry Torch 9810 - Profile VPN — informacje

background image

Profile VPN — informacje

Profil VPN zawiera informacje niezbędne do zalogowania się do sieci firmowej przy użyciu sieci VPN. W zależności od

organizacji administrator może automatycznie dodać profil VPN do smartfonu BlackBerry. W twoim urządzeniu może

ponadto istnieć kilka profilów VPN. Więcej informacji na temat profilów VPN można uzyskać od administratora.