BlackBerry Torch 9810 - Token programowy — informacje

background image

Token programowy — informacje

Do logowania się do sieci VPN może być konieczny token programowy. Token programowy zawiera kod PIN oraz kod

tokena, który jest co pewien czas ponownie generowany przez smartfon BlackBerry. Jeżeli do logowania do VPN korzystasz

z tokena oprogramowania, token musi znajdować się w smartfonie, a informacja o nim, która pojawia się w profilu VPN,

musi być prawidłowa. Więcej informacji na temat tokenów programowych można uzyskać u administratora.