BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie zasad IT, które są ustawione w smartfonie

background image

Wyświetlanie zasad IT, które są ustawione w

smartfonie

Jeśli smartfon BlackBerry jest powiązany z serwerem BlackBerry Enterprise Server, to administrator może wprowadzić
zasady IT określające opcje i funkcje dostępne w smartfonie. Na przykład, administrator może wprowadzić zasadę IT, która
wymaga stosowania hasła w smartfonie.

1.

Na ekranie głównym lub w folderze kliknij ikonę Opcje.

2.

Kliknij kolejno Zabezpieczenia > Informacje o statusie zabezpieczeń > Pokaż zasady administracyjne > Szczegóły

zasad administracyjnych.