BlackBerry Torch 9810 - Przesyłanie zadania lub notatki

background image

Przesyłanie zadania lub notatki

1.

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zadania lub ikonę MemoPad.

2.

Zaznacz zadanie lub notatkę.

3.

Naciśnij klawisz

> Prześlij jako.

4.

Zaznacz żądany typ wiadomości.