BlackBerry Torch 9810 - Konflikty podczas synchronizacji — informacje

background image

Konflikty podczas synchronizacji — informacje

Konflikt podczas synchronizacji ma miejsce, gdy ta sama wiadomość lub wpis organizatora zostaną zmienione w

smartfonie BlackBerry oraz w aplikacji poczty e-mail na komputerze.
Jeśli resynchronizujesz swoje wiadomości e-mail za pomocą bezprzewodowej resynchronizacji poczty e-mail, w smartfonie

możesz określić, czy, w przypadku wystąpienia konfliktu, priorytet będą mieć wiadomości e-mail zapisane w smartfonie,

czy te zapisane w komputerze.
Jeśli synchronizujesz dane organizatora za pomocą bezprzewodowej synchronizacji danych, w przypadku wystąpienia

konfliktu dane organizatora zapisane w komputerze mają priorytet nad danymi organizatora zapisanymi w smartfonie.
Firma Research In Motion zaleca regularne tworzenie i zapisywanie w komputerze kopii zapasowej danych, zwłaszcza

przed dokonaniem aktualizacji jakiegokolwiek oprogramowania. Przechowywanie w komputerze aktualnego pliku kopii

zapasowej pozwala na odzyskanie danych w przypadku utraty, kradzieży lub uszkodzenia smartfona.
Informacje pokrewne

Po synchronizacji niektóre znaki we wpisach kalendarza są błędnie wyświetlane,

203

Synchronizacja danych organizatora przez sieć bezprzewodową,

193

Podręcznik użytkownika

Zadania i notatki

224