BlackBerry Torch 9810 - Tworzenie zadania lub notatki

background image

Tworzenie zadania lub notatki

W aplikacji Zadania lub w aplikacji Kalendarz można tworzyć zadania. Dowolne z utworzonych zadań może być widoczne w
kalendarzu.

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz. W folderze Aplikacje kliknij ikonę Zadania lub ikonę MemoPad.

• Aby utworzyć zadanie w aplikacji Kalendarz, naciśnij klawisz

> Nowe zadanie. Wpisz nazwę zadania i

podaj jego szczegóły, takie jak data ukończenia czy powtarzanie.

• Aby utworzyć zadanie w aplikacji Zadania, kliknij polecenie Dodaj zadanie. Wpisz nazwę zadania i podaj jego

szczegóły, takie jak data ukończenia czy powtarzanie.

• Aby utworzyć notatkę, kliknij polecenie Nowa notatka. Wpisz nazwę i treść notatki.

2.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.