BlackBerry Torch 9810 - Wyświetlanie zadań w kalendarzu

background image

Wyświetlanie zadań w kalendarzu

1.

Na ekranie głównym kliknij ikonę Kalendarz.

2.

Naciśnij klawisz

> Opcje > Wyświetlanie i funkcje kalendarza.

3.

Zaznacz pole wyboru Pokaż zadania.

4.

Naciśnij klawisz

> Zapisz.

Podręcznik użytkownika

Zadania i notatki

222