BlackBerry Torch 9810 - Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki

background image

Zmiana lub usunięcie zadania lub notatki

Na ekranie głównym lub w folderze Aplikacje kliknij ikonę Zadania lub ikonę MemoPad.

• Aby zmienić zadanie lub notatkę, kliknij je. Zmień informacje dotyczące zadania lub notatki. Naciśnij klawisz

>

Zapisz.

• Aby usunąć zadanie lub notatkę, zaznacz je. Naciśnij klawisz

> Usuń.

Podręcznik użytkownika

Zadania i notatki

221